WisdomInterface

Informationschefer om framtiden.

Den nya arbetsplatsen med deras egna ord.

Se hur IT-innovation leder till bättre resultat i en hybridvärld. Nya utmaningar och nya möjligheter.

IT-teamen står i centrum för en enorm förändring av hur och var vi arbetar, ett skifte som vilar på teknik.

Behovet av att jämka IT-verksamheten med den övergripande organisationsstrategin har aldrig varit större, och IT-ledare pressas att ta på sig fler uppgifter med ökade förväntningar på tvärvetenskapligt fokus och strategiskt tänkande.

82 % av alla informationschefer säger att arbetet har blivit svårare. Att hjälpa hybridarbetande personal ingår i utmaningen. Att hålla medarbetarna engagerade och produktiva i den moderna hybridvärlden har högsta prioritet för moderna IT-team. Och medarbetarna förväntar sig flexibel teknik som ThinkPad X1 Carbon med Intel vPro®, en Intel® Evo design, i en exceptionellt tunn och lätt bärbar företagsdator.

Kika under huven! Lenovo beställde en undersökning av fler än 500 informationschefer på sex marknader i hela världen för att ta reda på hur de betraktar sin ändrade roll. Vi har ställt samman en intressant översikt på resultaten för dig att läsa.

SUBSCRIBE

    Subscribe for more insights    By completing and submitting this form, you understand and agree to WisdomInterface processing your acquired contact information as described in our privacy policy.

    No spam, we promise. You can update your email preference or unsubscribe at any time and we'll never share your details without your permission.