WisdomInterface

The State Of Systems Of Agreement, 2020: Uitdagingen en voordelen bij digitale transformatie van contracten en contractprocessen

Alle bedrijfsprocessen komen voort uit contracten: tussen bedrijfsonderdelen, met klanten, met partners, met medewerkers of met verschillende van deze belanghebbenden. Meer dan ooit gaan bedrijven na of en hoe contractprocessen efficiënter, gebruiksvriendelijker en veiliger kunnen worden ingericht. Hoewel er in de loop der jaren veel verbeterd is, is het blijven digitaliseren, automatiseren en koppelen van contractprocessen nog steeds een grote opgave voor bedrijven.

In januari 2020 vroeg DocuSign Forrester Consulting om een evaluatie van de contractsystemen van het bedrijf, gedefinieerd als het geheel van technologieën en processen rondom het opstellen, ondertekenen, uitvoeren en beheren van contracten. Het gaat daarbij om overeenkomsten, aanbiedingsbrieven en uiteenlopende schriftelijke contracten die bij vrijwel iedere bedrijfsfunctie worden gebruikt.

Om dit onderwerp te verkennen, nam Forrester een online-enquête af onder 954 beslissers over de aankoop van technologie over de hele wereld. Behalve de enquête heeft Forrester ook vijf telefonische interviews uitgevoerd voor aanvullende kwalitatieve informatie. Hoewel bedrijven nog altijd te maken hebben met uitdagingen in de contractcyclus, waarbij bepaalde processen handmatig blijven, zijn organisaties is steeds hogere mate verbonden en digitaal.

SUBSCRIBE

    Subscribe for more insights    By completing and submitting this form, you understand and agree to WisdomInterface processing your acquired contact information as described in our privacy policy.

    No spam, we promise. You can update your email preference or unsubscribe at any time and we'll never share your details without your permission.